Loyalitets Forretningsbetingelser

Som Loyalitets medlem i SPS Gym erkender du:

 1. Al træning, aktiviteter og leg i eller omkring SPS Gym er udelukkende på eget ansvar.
 2. På ingen måde kan SPS Gym blive holdt ansvarlig for skade du påføre dig selv eller andre, indenfor eller udenfor vores træningsfacilitet.
 3. Opbevaring af personlige ejendele i SPS Gym er på eget ansvar.
 4. Børn er velkomne til træning, men det er forældrenes ansvar at instruere disse i ikke at være forstyrrende for undervisningen og de øvrige medlemmer.
 5. Ved akut opstået dårligdom eller nødt, kontakt redningstjenesten 112

Særlige regler for benyttelse af SPS Gym:

 1. Trænerens anvisning skal altid følges.
 2. Holdene har førsteret til udstyr, plads, timere, musik o.lign.
 3. Møder du ikke op til en booket holdtræning trækker vi 50 kr.
 4. Rydder du ikke op og gør rent efter din egen træning trækker vi 75 kr.
 5. Tager du ikke-medlemmer med i SPS Gym uden aftale trækker vi 100 kr.

ANTI DOPING DANMARK

Vi er pt. det eneste center i Tønder, som samarbejder med Anti Doping Danmark.

Deres regler skal til enhver tid overholdes og kan ses på deres hjemmeside – vi forbeholder os retten til at kontrollere nye medlemmers status på dopinglisten.

Vi har valgt at samarbejde med ADD om et sundt og dopingfrit træningsmiljø, både fordi at det er det rigtige at gøre, men også fordi at vi vil kunne se alle de børn & unge, der kommer i centeret i øjnene og sætte et eksempel der er værd at følge!

§ 1. MEDLEMSSKAB

Et medlemsskab i SPS Gym er en aftale imellem medlemmet og SPS Gym. Dette er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre. Medlemsskabets beløb trækkes den sidste hverdag i måneden. Trænerens anvisninger og skiltningen i SPS Gym skal til enhver tid overholdes. Aftalen løber 12 kalender måneder fra indgåelsen – Herefter overgår aftalen til det medlemsskab der passer til medlemmets profil, med månedlig betaling jf. gældende sats.
Bindingsperiode på medlemsskabet og dette kan opsiges udfra beskrivelsen i $ 2

I medlemsskabet indgår:
Medlemsskabet giver fri adgang til alle hold ved brug af gældende bookingsystem og til fri træning fra kl 05:00-00:00 alle dage.
Medlemsskabet giver adgang til fordelagtige rabataftaler, portal med træningsprogrammer og 1 månedlig personlig opfølgning – disse skal aftales af medlemmet.
Medlemsskabet giver førsteret til arrangementer arrangeret af SPS Gym og rabat på disse.
Medlemsskabet giver en årlig startpakke bestående af t-shirt, microfiber klud og velcromærke.
Medlemsskabet giver -10% rabat på personlig træning.

Bemærk dog at vi et par gange om året holder andre arrangementer, som kan påvirke åbningstiden på dagen – vi vil altid annoncere med disse!

§ 2. UDMELDELSE / BEROSÆTNING

Al udmeldelse skal foregå pr. mail til medlem@spsgym.dk.

Opsigelsesperioden er løbende måned + 2. Dette betyder at hvis du melder dig ud d. 20 oktober, så betaler du medlemsskab d. 1 november og sidste gang d. 1 december – Du kan naturligvis træne i hele udmeldelsesperioden (som i nævnte tilfælde er til og med d. 31/12). Der refunderes ikke for resterende dage i igangværende måneden ved udmeldelse. Der refunderes ikke for ubenyttede medlemskaber. Som loyalitetsmedlem kan du sætte abonnementet i bero i op til 2 mdr, ved at forlænge med op til 2 mdr.
Aftalen løber 12 kalender måneder fra indgåelsen – Herefter overgår aftalen til det medlemsskab der passer til medlemmets profil, med månedlig betaling jf. gældende sats.
I det utænkelige scenarie at SPS Gym lukker permanent stopper betalingen øjeblikkeligt.
Dette gælder ikke ved COVID-19 restriktioner eller andre uforudsigelige faktorer, som vi ikke er herrer over.

§ 3. ADFÆRD

Træningscenteret betragtes af mange medlemmer som et “hjem udenfor hjemmet” – Opfør dig derfor, som om at du er gæst hos andre. Behandle tingene ordentligt, giv besked hvis noget går i stykker, ryd op løbende efter din træning og gør tingene rent efter dit brug. Hvis du ønsker at tage gæster med, så skal disse aftales forinden – Gør du ikke dette opkræver vi dig 100,- pr. person pr. gang.

Holdet har altid førsteret til udstyret, platforme og pladsen i SPS Gym. Brug sund fornuft og hør træneren hvor du kan træne, mens at der køre hold.

§ 4. ØVRIGT

Alle medlemmer kan benytte SPS Gym frit i åbningstiden indenfor ovenstående ramme.

Ønsker du at afvikle personlig træning eller hold udenfor almindelig holdplan og ramme, kan du leje dig ind. Vi tolerere ikke:

 • At du lukker andre ind, uden forudgående aftale
 • At du stjæler
 • At du anvender doping

Dette resultere i øjeblikkelig bortvisning og evt. erstatningskrav.

Hvis du overtræder nedestående trækker vi følgende oveni dit abonnement:

 • 50 kr. hvis du udebliver fra en holdbooking
 • 50 kr. hvis der ikke er dækning på dit kort til betaling af medlemsskab
 • 75 kr. hvis du Ikke rydder op og gør rent efter dig selv
 • 100 kr. hvis du tager ikke-medlemmer med uden forudgående aftale

 

DET ER DIT EGET ANSVAR AT FØLGE MED I ANVISNINGER OG INFORMATIONER VARSLET PÅ SPS GYM’S FACEBOOKSIDE OG HJEMMESIDE.

VI GØR OS ALTID UMAGE FOR AT SKILTE MED ÆNDRINGER – VI LAVER SOM UDGANGSPUNKT OGSÅ KUN ÆNDRINGER FOR AT GØRE STEDET BEDRE FOR ALLE!

Følg os på instagram
Mail: info@spsgym.dk
Tele: 53521433

SPS GYM
INFANTERIVEJ BYGNING 10
6270 TØNDER