Vi har følgende medlemsskaber:


Gælder alle mellem 18-49 år

som ikke falder ind under de
øvrige beskrivelser


Gælder følgende personer:

Aktivt Politi, Militær, Syge-
plejersker og fra 50 år


Gælder ved forevisning

af gyldigt studiekort og frem
til sidste måned af studiet


Gælder til og med
måneden du fylder
18 år


Gælder til og med
måneden du fylder
13 år

Bemærk at dette medlemskab kun fungere ifølge med en voksen

Her opretter du et medlemsskab:

Loading